• Грехопадението е сексуално: ВИДЕО

  Грехопадението е сексуално: ВИДЕО

  Пълните изследвания за Корена на злото, от психологическа, социална, теологическа и историческа гледна точка са описани в книгата "Истинска любов и забранена любов"

  The Fall is Sexual: VIDEO - следва частичен превод:


  Защо прикриха сексуалните си части? Техния грях е свързан с долните им части, сексуалните органи! Както Аргангела така и Адам и Ева, съгрешиха поради злоупотреба на сексуалните си части, не просто неподчинение - а незряли сексуални връзки!

  Ако децата ви се прокраднат и хапнат от сладкиш който сте им забранили да пипат, вие ще ги изхвърлите ли от вкъщи? Не! Но ако дъщеря ви се влюби в гангстер, можете ли да върнете нещата назад? Не можете!

  Тук говорим за силна кръвна връзка с Архангела - Сатана! Исус Казва, че ние сме "от баща Дявола...", "змииски чада". Това е свързано със Сексуалната връзка... Мъжете тук знаят как се става баща! Как? Много порост биологически факт: чрез сексуалната връзка... Как Сатана е станал фалшив баща на човечеството?

  Има само едно престъпление което може да причини тази кръвна връзка със Сатана. Коринтияни 16, "Всеки друг грях е извън тялото, но този който извършва прелюбодеяние го върши срещу тялото си и стават една плът..." с когото го е извършил. Това е проблема! Това е огромения исторически проблем. Човешките същества са имали кръвна връзка с Дявола - Архангел Луцифър.

  Ранните сексуални връзки са в основата на всички проблеми

  Ранните сексуални връзки водят до сериозни последствия в общсетвото. Какво ни донесе културата на "свободния секс"? Само разруха на любовта! Какво жъне светът в последствие? Разрушени семейства! Разпадане на морала! Разбити сърца! Днес тинейджърите са най уязвими на влиянието на свободния секс, алкохола и наркотиците.

  Историята на човечество е изпълнена със зло, насилие, войни и страдание поради това, че първите човешки предци са влезли в незряли сексуални връзки, преди да са готови за това. Така незрялата егоистичност става вкоренена в човечеството. Светът става доминиран от животинските ни инстинкти и страсти, а не от истинската любов, както е бил Божия първоначален идеал. Това е корена на светът на злото! Коренът на появата на злото е зсоупотребата със сексуалните органи! Днес жънем разврата, аморалността и свободния секс, който Адам и Ева посяха в самото начало на човешката история.

  За да разберете подробности, прочетете:


  Грехопадението 
  Пълните изследвания за Корена на злото, от психологическа, социална, теологическа и историческа гледна точка са описани в книгата "Истинска любов и забранена любов"

Related Posts with Thumbnails
© 2008 София 1000, ул. Георги Бенковски 25, e-mail: ffwpu@mail.bg, За нас | Събития

Последни публикации

Молитви на желанието

ДУХОВНИЯ СВЯТ

Възстановяване

Божията воля и света

Божествения принцип

Принципа

Предсказанията 2012