• Прераждане-реинкарнация: НОВО ОБЯСНЕНИЕ

  прераждане, реинкарнация, прераждания, прераждаме ли се, предишния ни живот
  НОВО ОБЯСНЕНИЕ на

  Прераждане-реинкарнация

  Нови факти разкриват пълната реалност: Реинкарнация не съществува в смисъл на раждане в ново тяло, но хората от духовния свят се кооперират с хора на земята

  Проблеми и противоречия в теорията за прераждането водят до по-детайлни изследвания. Картината е доста интересна. Хора от духовния свят се прикачат към тялото на възрастен човек или към зародиша в утробата.


  Този процес се нарича възкресение чрез завръщане. Това духовно коопериране, на хора от миналото с които имаме обща база може да ни влияе към добро или зло... Множество такива случаи и послания разкриват проблема в нова светлина.

  РАЗЛИЧНИТЕ ТЕОРИИ
  Вярата в реинкарнацията произлиза от източните религии - Хиндуизма, Будизма. Тази концепция обаче има много различни и размити вариации. Според Буда, целта не е прераждането, но понеже хората не достигат до истинското пробуждане на дух, те трябва да се прераждат докато не го достигнат. След това те отиват в Духовния свят. Но в нови послания които Буда изпраща от духовния свят той заявява, "Вярата в прераждането и самсара само ви отдалечава от просветлението което търсите."

  Библията е категорична; веднъж живеем с физическо тяло, и това е единствения ни шанс да достигнем духовна зрялост. Ако не са я достигнали хората вечно се мъчат в духовния свят понеже са неспособни да обичат Бог и другите. Сверата в която живеят такива зли хора сме свикнали да наричаме Ад.

  Обединителната концепция допълва и обяснява тези две представи. Прераждане не съществува, но хората от духовния свят могат да се кооперират с хора на земята и така да продължат да израстват. Това е процес на "възкресение чрез завръщане", коопериране с тялото на човек на земята, който си има собствен дух.

  Характерно за духовното общуване е да видиш и усетиш това което другия споделя така все едно ти сам го преживяваш на негово място. Ето защо, лесно може да се достигне до погрешното заключение, "Ох, това сигурно съм аз в предишния ми живот". Не не си!

  Това са духовни хора които ти помагат. Те просто ти показват важни за тях моменти от техния живот, които най-вероятно все още не знаят как да преодолеят. С други думи, това е по-скоро зов за помощ.

  КАКВО СЕ РАЗКРИВА ПОД ХИПНОЗА
  Под хипноза се открива, че хората свързани с човека на земята са отделни личности. Често когато това коопериране е причинявало проблеми психолозите е трябвало да го прекратят, като обяснят на човека от духовния свят, че той вече е свободен и може да отиде да се види със свои роднини там. Описани такива случаи и изследвания показват, че някои от починалите така и не са осъзнали, че вече са в духовния свят и са се прикачили към съответния човек като единствена надежда.

  Тези духове не само не са наше предишно прераждане, но те едва ли не "смучат" и объркват живота ни. Това е и една от причините около хора вярващи в прераждането да се присламчват много такива духове. Давайки преживявания за реинкарнация на съответния човек те придобиват все по-голяма и по-голяма възможност да го обсебят и доминират. В крайна сметка, вместо духовно израстване се получава духовно зомбиране. Затова е много важно да се пазим от низши и зли духове които искат да се реинкарнират в нас, а да създадем обща база с по-добри и възвишени хора от духовния свят които да ни помагат.

  НЕ НИ Е НУЖНО ДА СЕ ПРЕРАЖДАМЕ
  Първоначално човек е трябвало да достига съвършенство в един живот. Усъвършенстването на способността ни да обичаме става естествено чрез преживяванията на детска любов, братско сестринска любов, съпружеска и накрая родителска. Така постепенно от взимаща и егоистична, любовта ни се развива до даваща и безусловна. Това е достатъчно за да можем вечно да живеем в щастие, любов и разбирателство с всички във вечния живот в отвъдното. Духовния свят е реален и субстанциален, много по-обширен и красив от физическия. Физическия свят е груба и ограничена реалност, но само тук можем да имаме деца и развием сърцето си за да можем да живеем щастливо в света на вечността.

  Пореди грехопадението, обаче, хората се отделят от Бог и това става невъзможно. Семейстата и любовта биват изпълнени с егоистична, незряла любов. Вместо любов в живота си развиваме много зли и егоистични навици. Така в духовния свят духът ни се оказва недоразвид и изкривен; духовните ни сетива остават затворени и ние не усещаме реалността на духовния свят.

  Без физическо тяло хората в духовния свят не могат да променят навиците си и така наистина биха останали вечно да се мъчат и живеят без любов, без надеежда и в постоянни вражди и страдания. Но за да могат да израстват те се свързват с хора от земята с които имат обща база (подобие на характера, родствени връзки или сходна дейност и мисия).

  Феномените
  около това кооперирани са били обяснявани с прераждането поради липса на духовно зрение, за да видят, че това са други хора, които им дават видения от техния живот и смърт, а не от предишно прераждане.

  Ние чувстваме техните минали преживявания като свои собствени когато частично отворим духовните си сетива, но ако напълно ги отворим, виждаме, че това са други хора, които все още си съществуват в духовния свят. Те са се кооперирали с нас и ни помагат или пречат, в зависимост от тяхното ниво.

  ПРЕДСТАВАТА ЗА ДУХОВНИЯ СВЯТ
  Представите на хората за задгробния живот стават все по-пълни с много от книгите с послания от духовния свят, които описват живота там с големи подробности. Такава е книгата на Антони Борджа. Чрез него Монсеньор Роберт Хюг Бенсън описва живота си в рая 15 години след отиването си там. Емануил Сведенборг, учен и изобретател, е друг такъв пример. Той се отделял от физическото си тяло и след това описвал с подробности преживяванията си в святът на отвъдното. През 1996 година д-р Сан Хан Лий отива в духовния свят и скоро започва да изпраща редовни новини от събитията там. Той описва дори срещите си с много познати ни исторически фигури и техните сегашни обстоятелства в духовния свят.

  Тези и много други описания показват, че в Духовния свят има много различи нива. Основното което определя възможността да сме на по-висше ниво, не е религиозната принадлежност, а нивото на сърцето ни - способността ни да живеем за другите.

  ПРИМЕРИ ЗА ДУХОВНО КООПЕРИРАНЕ
  Примери за такова добро коопериране са художникът Луис Гаспарето, чрез който рисуват 44 от най-видните художници от миналото (виж видео). В тяхно послание те заявяват, че правят това за да накарат човчеството да се осъзнае, че смъртта не е краят и животът там е прекрасен ако сме развили сърцето си. Четири годишната, Акиана също започва да посещава духовния свят и изразява видяното в изумителни картини (вижте видео).

  Този и други известни примери ясно показват слабостите на теорията за прераждането. Това е теория развита поради липса на разбиране и обяснение на гореспоменатите феномени. Но тази теория носи със себе си и някои лоши последствия.

  ПРОБЛЕМИ В ТЕОРИЯТА ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО
  Основния проблем с теорията за прераждането е, че тя обезмисля вечните връзки на любов между родители и деца, съпрузи и съпруги, братя и сестри. Във всеки живот ти си друг и те са други... Живота вече е илюзия, понеже нито баща ти е твой баща, нито майка ти, твоя майка, нито децата ти твои деца. Поради това в Индия откриваме кастовото общество; хора обречени на бедност и оцеляване. Обществото не изпитва отговорност, понеже това било кармата на сегашното им прераждане - да са бедни.

  Обединителната гледна точка е, че както връзката ни с Бог е вечна, така и връзките родител-дете, брат-сестра, съпруг-съпруга са вечни. Семейството е установено от Бог като училище на любовта. В тази любов е коренът на нашето съществуване. Детето трябва да се ражда в любов, израстне в любов и отиде в духовния свят в любов. В духовния свят любовта е като въздухът. Ако не сме способни да даваме и получаваме истинска любов, ние се задушаваме и страдаме във вечния свят.

  Но според теорията за прераждането трябва да започваме всеки жиовот без да помним предишния опит и грешките за да можем да ги коригираме. "Реинкарнацията предлага да се погледне на краткия ни, безрадостен в много отношения и неудачен живот като на опит, откриващ възможността да ставаме все по-добри с всяко ново въплъщение".

  Но в действителност всяко едно прераждане би ни направило по-зли. Детето се ражда чисто и без преднамерено зло в сърцето си, но с израстването в този грешен свят то научава много зли навици и усъвършенства много повече грешната си природа. Така всяко прераждане ще ни води все по-надолу и по-надолу.

  ВЪЗКРЕСЕНИЕ ЧРЕЗ ЗАВРЪЩАНЕ
  Нека обобщим. Безброй много хора вече са преминали в духовния свят, но нито един не е постигнал съвръшенство по време на своя живот на земята. Как могат тези хора от духовния свят да израстват духовно? Това не е възможно без физическото тяло, ето защо те трябва да се върнат на земята и да изпълнят отговрността, която не са изпълнили по време на физическия си живот. Те правят това като си сътрудничат с хора на земята. Когато човек на земята чрез молитва или духовна дейност създаде основа за духовно общуване и сътрудничество, тогава човек от духовния свят се връща и започва да помага на земния човек чрез дайствие на даване и приемане с неговото духовно "Аз". Човекът от духовния свят помага на човека от земята да получава откровения или да има дълбоки преживявания с истината. Понякога му помага да изпита други духовни явления като силата да лекува, способността да пророкува или да предизвиква явления. Поради липса на пълно разбиране хората са обяснявали тези феномени с прераждането.  ОЩЕ ФАКТИ И ОБЯСНЕНИЯ:

  КАКВО ПОКАЗВАТ ПРИМЕРИТЕ ЗА РЕИНКАРНАЦИЯ
  Има проблем и с броя на преражданията. От една страна говорят за десетки и стотици години докато човек се прероди отново, от друга използват примери където човек се е преродил само година след смъртта. Дават се странни примери за един човек преродил се едновременно в няколко, при условие, че въобще не е бил духовно развита личност.

  П
  о-необясними са случаите когато няколко човека живели в една епоха се преродят едновременно в един. Всичко това само потвърждава, че прераждане няма, а духовно коопериране. И хиляда човека могат да се кооперират с някого, но те си остават отделни личности в духовния свят. Това че са се кооперирали с един човек не им пречи да се кооперират с още хиляди други. Това обединително разбиране обяснява слабостите и проблемите в теорията за реинкарнацията.

  АКО ИЗВЕДНЪЖ ЗАГОВОРИШ НА ЧУЖД ЕЗИК
  Професор Ян Стивънсън описал повече от 2000 уникални случая на хора помнещи своето минало превъплъщение в друга страна. За безспорни доказателства на фактическа реинкарнация доктор Стивънсън смята три явления: способността изведнъж да заговориш на непознат език, както и наличието на бенки и белези на едни и същи места при дадения човек и неговия предшественик.

  Но какво доказва това? Доказва само, че човек който е живял в миналото се е свързал с настоящия човек. Духовният човек може да му влияе и предава информация. Нещо повече, поради духовното кооперране хората проявяват много сходни качества и дори могат да имат сходни белези.

  ЗАКЛЕЩЕНИ ЗЛИ ДУХОВЕ МОГАТ ДА НИ ВЛИЯЯТ
  Духовете могат да се прикачат към тялото на вече възрастен човек с когото създадът обща база, но могат да се прикачът и към зародиша в утробата. Представете си дух заклещен в собственото си страдание за злощастна смърт какво би дал на невинното новородено. Например момче с големи кожни белези във вид на грозен израстък на тила си спомнило за минал живот човек, когото наранили при удар с брадва в главата. Явно духът свързан с нея и е дал това видение, но той и е въздействал и физически.

  Характерно за духовното общуване е да чувстваш това което другия ти споделя, така все едно ти сам го преживяваш на негово място. Ето защо, лесно може да се достигне до погрешното заключение, "Ох, това трябва да съм аз в предишния ми живот". Но за човек който наистина има духовно отворени сетива това е смешно. Всеки човек когото срещам бих могъл да се концентрирам и преживея негови преживявания или мисли така все едно аз съм на неговото място. Това ми се случва постоянно и то с живи хора около мен. Те няма как да са моето предишно прераждане. Явно теорията за прераждането ограничава хората да се задълбочат и разберат истинските причини на нещата.

  Достатъчно е да зададеш въпроса, "Кой ми дава това преживяване?", "Защо ми го дава?" Отговора веднага ми се дава в картини и чувства. В повечето случаи това е техния зов за помощ. Те ни показват болезнените си ситуации и очакват ние да ги разберем и направим нещо за да им помогнем. Проблема е обаче, че ние най-често сме също толкова неорентирани като тях. Така вместо кооперирането да спомогне взаимно развитие, то може да доведе до вкарване на земния човек във същите проблеми които човека от миналото му дава с надежда да се оправят.

  Има и по-опасни случаи. Например момиче, родило се с крака без стъпала. От видения дадени от коопериралия се дух станало ясно, че това е била млада жена, която попаднала под влак, след което й направили ампутация на дясното стъпало. В случая заклещения дух е повлиял невинното бебе да се роди сакато. Много от наследствените болести са също поради такива духовни влияния. Дори много от кавгите и проблемите ни в семейството и с другите хора са под влияние на духове които ни влияят поради миналите си проблеми от техния живот.

  ОТКЪСЛЕЧНИТЕ НИ НЕПОНЯТНИ СПОМЕНИ
  Когато човек отива в някъде за първи път и неочаквано изпитва усещането, че вече е бил там, определено или това е свързано с някой от духовните хора кооперирали се с нас, или е нещо което те са подготвили за нас и е от значение. В днешно време хипнозата е един от методи за изследване на духовното коопериране. Намирайки се в състояние на хипноза, човек “се преселва в друго време” и започва да говори на друг език с една команда на хипнотизатора. Където и да го насочи хипноизатора винаги се получава. Това е так, понеже не зависи от това къде ние сме били и какво знаем. В момента хипнотизаторът призовава духовни хора от това време и място, а хипнотизираното тяло се явява само канал за връзка. Така са излекувани много случаи на духовно обсебване. Хипнотизаторът пита, "Кой друг е в това тяло?" След това разговаря като психолог с духа и разбира неразрешените му проблеми от миналото поради които той тормози и убърква живота на земната си жертва. Този метод се оказва много успешен за разлика от Католическите опити за прогонване на духове насилствено.

  прераждане, реинкарнация, прераждания, прераждаме ли се, предишния ни живот
  Има ли Прераждане-реинкарнация

1 коментара:

 1. На Изток съществува суеверието, че този, който помни свой предишен живот, ще умре млад.

  Реално ако реинкарнация съществуваше, това обезмисля роднинските връзки. Любовта става една илюзия, родителите не са ти родители, децата не са ти деца. Любовта вече не е вечна връзка. Това е в абсолютен разрез с Божия идеал и нашата същност.

  Ако имаше прераждане дори хомосексуализма става нещо нормално, понеже така и така във всеки живот може да се родим с обратния секс. Наща сексуалност става много убъркана и неясна.

  Но реално погледнато, точно духовните влияния от обратния секс карат обратните да са такива. Това си е лошо духовно влияние - обсебване, което извръщава човека.

  Теорията за прераждането обезмисля всичко. Живота вече не си заслужава, понеже нито баща ти е твой баща, нито майка ти, твоя майка, нито децата ти твои деца. Във всеки живот ти си друг и те са други... обезмислят се вечните връзки на любов между родители и деца, съпрузи и съпруги, братя и сестри.

  Как ще обясниш с теорията за прераждането случая с Гаспарето? Не можеш, защото теорията за прераждането е частична. Без отворени сетива не виждаш, че всъщност това са духовни хора които ти помагат, а не твое прераждане. Това са духове които те обсебват... донякъде помагът, донякъде смучат от теб, понеже и те искат да израстват.

Related Posts with Thumbnails
© 2008 София 1000, ул. Георги Бенковски 25, e-mail: ffwpu@mail.bg, За нас | Събития

Последни публикации

Молитви на желанието

ДУХОВНИЯ СВЯТ

Възстановяване

Божията воля и света

Божествения принцип

Принципа

Предсказанията 2012