• Среща с Бог: Молитвата

  Среща с Бог

  Ако се отнасяме към Небесния Татко с уважение, много духовни същества ще ни се зарадват и ще се свържат с нас, за да срещнем Бог. Това е първата стъпка. Така както обмисляте какво искате да кажете на своите родители, приятели или по-важни хора, с които се срещате, така помислете за какво искате да говорите с Него.

  Дълбоко във всеки един човек се намира първоначалната природа на Бог. Понякога тя е скрита толкова надълбоко, че човек не я осъзнава. Когато отивате да се молите, нека сърцето ви копнее да срещне Бог. Знайте, че Той е там. Покажете Му своята искреност в желанието си да Го срещнете. Тогава Той ще може да ви отговори. Всички отговори на живота се съдържат в Него. Ако седнете да се молите и знаете, че Бог, Истинските Родители и добрите духове са там, и вие съобщавате за своето присъствие, тогава Бог и духовният свят могат да използват тази основа да работят с нас.

  Хората правят пробив в молитвата, когато им става ясно, че дълбоко в сърцето им е Бог. Те изживяват истинска свобода и отваряне на сърцето си. Проявява се тяхната истинска същност, те чувстват мир и свобода. Може би те стъпват на по-високо ниво и чувстват сърцето на Бог по необикновен начин, понякога различно от всекидневните им преживявания.

  Ние трябва да се срещаме с Бог чрез молитва всекидневно. Животът на молитва е изключително важен. Вечерта трябва да бъде времето, в което докладваме на Бог. Бог ни очаква да дойдем и да Му докладваме всеки ден. Той е разочарован, защото някои хора въобще не отиват при Него. Като разберете, че Бог ви чака, започнете да се молите с много повече ентусиазъм и любов в сърцето си от всеки следващ път. Той ще забрави вашите грешки в миналото.

  Отсега нататък живейте своя живот съзнателно и не се опитвайте да измамите Бог. Той никога не ни е мамил. Той не ни дава някой ден повече въздух за дишане, а друг – по-малко. Ние винаги имаме достатъчно количество въздух. Винаги имаме храна и подслон. Имаме и нещо много повече от това – Неговата любов. Имаме братя и сестри, Истински Родители и множество допълнителни чудеса и благословии, които ни се дават всеки ден. Бог работи, за да ни доведе до определено духовно ниво, така че да можем да Го разбираме по такъв велик начин.

  Има много начини да говорите с Бог. Най-добре е да Му кажете честно колко тежък ден сте имали. Но не забравяйте да Му благодарите за успехите, коите сте постигнали. Благодарете Му, че е бил толкова съзидателен. Кажете Му какво е направил правилно и се извинете за това, в което вие сте сгрешили. Ако имате голям успвх просто проливайте сълзи на радост, чрез което Той може да приеме този ден.

0 коментара:

Related Posts with Thumbnails
© 2008 София 1000, ул. Георги Бенковски 25, e-mail: ffwpu@mail.bg, За нас | Събития

Последни публикации

Молитви на желанието

ДУХОВНИЯ СВЯТ

Възстановяване

Божията воля и света

Божествения принцип

Принципа

Предсказанията 2012